เครื่องอัดอากาศแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน 50 ลิตรขับเคลื่อนโดยตรง

เครื่องอัดอากาศแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน 50 ลิตรขับเคลื่อนโดยตรง