เครื่องอัดอากาศแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน 24 ลิตรขับเคลื่อนโดยตรง

รายละเอียด

เครื่องอัดอากาศแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน 24 ลิตรขับเคลื่อนโดยตรง