เครื่องอัดอากาศแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันขนาด 100 ลิตรขับเคลื่อนด้วยสายพาน

เครื่องอัดอากาศแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันขนาด 100 ลิตรขับเคลื่อนด้วยสายพาน